Gobelet parois fines forme 37

Gobelet parois fines forme 37